LOL Activiteiten op het VSO

Op het VSO staat naast het aanleren van praktische vaardigheden het leren toepassen van opgedane kennis en vaardigheden centraal. Het leren vindt in de midden- en eindgroepen veelal plaats in praktijksituaties binnen en buiten de school. De praktijksituaties buiten de school noemen wij de LOL activiteiten. LOL staat voor Leren Op Locatie. De doelen waaraan gewerkt wordt tijdens de LOL activiteiten zijn doelen die ook zijn opgenomen in het pop-plan van de leerling. De doelen liggen vooral op het terrein van werkhouding en sociale vaardigheden.

 • Onderstaande doelen willen we met de LOLactiviteiten bereiken:
 • De leerlingen leert kennis en praktische vaardigheden toe te passen in praktijksituaties.
 • De leerling verbetert zijn concentratie, werktempo en taakgerichtheid.
 • De leerling leren omgaan met (mede-)verantwoordelijkheden.
 • Het zelfvertrouwen en de weerbaarheid van de leerling wordt vergroot.
 • De leerling leert om communicatieve vaardigheden toe te passen in functionele situaties.

 • Voorbeelden van plekken LOL-activiteiten zijn:
 • Albert Heijn
 • Verzorgingshuis Luidina
 • Verstegen specerijen
 • Plaswijckpark
 • Natuurtalent
 • Poortwerk (o.a inpakwerkzaamheden)
 • Onze zaak (o.a inpakwerkzaamheden)
 • Hoe verloopt zo’n dag bij de lolactiviteit?
  De begeleider van school gaat met de leerlingen (maximaal 6) in een schoolbus, met het openbaar vervoer of lopend naar het bedrijf of de instelling. Op de werkplek worden met de leerlingen eerst de individuele doelen waaraan die dag gewerkt wordt besproken en wordt het werk dat er die dag moet worden gedaan doorgenomen. Daarna gaan de leerlingen met en onder toezicht van de begeleider van school aan het werk.. Aan het eind van de dag wo