Onderwijsmethode

Op het Rotterdamcollege wordt het onderwijs georganiseerd vanuit STAMGROEPEN. Dit houdt in dat voor iedere leerling het onderwijs wordt georganiseerd vanuit een vaste groep.

In het programma wordt vervolgens zo veel mogelijk gekeken naar het individuele niveau van de leerling, en wordt er ingespeeld op interesse, vaardigheden, kennis en kunde.

Zo kan het voorkomen dat een leerling altijd start in zijn eigen groep, maar de hele dag allerlei vakken volgt bij andere leerkrachten. De dag wordt vervolgens afgesloten in zijn/haar eigen groepen.

Het voordeel is dat de leerling altijd weet wie er verantwoordelijk is voor zijn/haar programma van de dag, en dat ouders altijd een vast aanspreekpunt hebben.

 

In de bruggroepen wordt de cognitieve ontwikkeling nog stevig gestimuleerd, gebruik makend van methodes die ook op de Mattheusschool worden gebruikt. Er is aandacht voor de praktijkvakken, maar vooral ori├źnterend.

In de middengroepen wordt serieus aan de praktijkvakken gewerkt en hebben we de eerste LOL-stages: leren op locatie. Ook is er nog aandacht voor de schoolvakken lezen en rekenen, maar er wordt vooral aan gewerkt om de verworven kennis toe te passen in de praktijk.

In de eindgroepen wordt er vooral bij de leerlingen aan gewerkt om ze voor te bereiden op hun plek na school. Dat gebeurt door stages, zowel intern als extern, en vooral aandacht voor de vaardigheden die ze later nodig hebben om te slagen in de plek waar ze terecht komen.