Het Rotterdamcollege biedt middelbaar onderwijs aan zeer moeilijk lerende leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. Door in te zetten op veel praktijk, ervaring opdoen en de verschillende uitstroommogelijkheden bieden we onze leerlingen optimale kansen om zich te ontwikkelen en te ontplooien.

We bieden gespecialiseerd en gedifferentieerd onderwijs in de verschillende uitstroomprofielen. Binnen de drie uitstroomprofielen: activerende dagbesteding, taakgerichte dagbesteding en arbeid zien we diverse arrangementen. Zo zijn er speciale groepen voor leerlingen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis). Op onze school wordt er vooral gekeken naar de mogelijkheden en talenten van kinderen.

Het onderwijs wordt gegeven in een prachtig schoolbouw in Hillegersberg. In ons schoolgebouw hebben we alle mogelijkheden om het onderwijs optimaal in te richten. Zo hebben we diverse praktijklokalen op ons praktijkplein, een grote lestuin, diverse leskeukens en onze brasserie.

Nieuws

  • Een gelukkig 2022!
    Wij wensen iedereen een mooi en gezond 2022!
  • Transitiebeleidsplan
    Op de ouderavond op 5 oktober zal o.m. het Transitiebeleidsplan van het Rotterdamcollege aan de orde komen. U kunt deze hieronder lezen.Het zou kunnen dat u een browser gebruikt die een foutmelding geeft. U kunt dan hier het document downloaden en inzien.
  • Informatiebrief ouders (23-09-21)
  • Een nieuwe website
    Welkom op de website van het Rotterdamcollege (onderdeel van de Mattheusschool voor zmlk).Zoals u wellicht al opvalt: we hebben onze website vernieuwd. Een en ander moet nog aangepast of aangevuld worden, en hier en daar wat opgevrolijkt, maar we hopen dat deze nieuwe opzet u bevalt. Mochten er onverhoopt zaken zijn die (nog) niet optimaal […]