LOL en LIS-activiteiten

Op het VSO staat naast het aanleren van praktische vaardigheden het leren toepassen van opgedane kennis en vaardigheden centraal. Het leren vindt in de midden- en eindgroepen veelal plaats in praktijksituaties binnen en buiten de school. Wanneer dit intern gebeurt noemen wij dit LIS-activiteiten (Leren In School). De praktijksituaties buiten de school noemen wij de LOL-activiteiten. LOL staat voor Leren Op Locatie.
De doelen waaraan gewerkt wordt tijdens de LOL/LIS-activiteiten zijn doelen die ook zijn opgenomen in het POPP-plan van de leerling. De doelen liggen naast het terrein van werkhouding en sociale vaardigheden ook op het aanleren van vaardigheden die zij nodig hebben op hun uitstroomplek.

 Onderstaande doelen willen we met de LOL/LIS-activiteiten bereiken
 • De leerling leert kennis en praktische vaardigheden toe te passen in praktijksituaties.
 • De leerling verbetert zijn concentratie, werktempo en taakgerichtheid.
 • De leerling leert omgaan met (mede-)verantwoordelijkheden.
 • Het zelfvertrouwen en de weerbaarheid van de leerling wordt vergroot.
 • De leerling leert om communicatieve vaardigheden toe te passen in functionele situaties.
LIS-activiteiten:
 • Rechtstreex
 • Brasserie VSO
 • Brasserie Op School
 • Techniek
 • Crea
LOL-activiteiten:
 • Albert Heijn
 • Praxis
 • Sparta stadion
 • Kringloopwinkel Het Goed Zoetermeer
 • De Berckelaer
 • Fatimaschool
 • Stichting Jarige Job
 • Philadelphia horeca
 • RVV Blijdorp
 • Manege Blauw Gele Vendel
 • Verstegen specerijen
 • Plaswijckpark
 • Natuurtalent
 • Poortwerk (o.a inpakwerkzaamheden)
 • Onze zaak (o.a inpakwerkzaamheden)

Hoe verloopt zo’n dag bij de LOL-activiteit?

De begeleider van school gaat met de leerlingen (maximaal 6) in een schoolbus, met het openbaar vervoer of lopend naar het bedrijf of de instelling.
Op de werkplek worden met de leerlingen eerst de individuele doelen waaraan die dag gewerkt wordt besproken en wordt er het werk dat er die dag moet worden gedaan doorgenomen. Daarna gaan de leerlingen met en onder toezicht van de begeleider van school aan het werk.
Aan het eind van de dag wordt met de leerlingen besproken hoe de dag is gegaan en hoe ze zelf vinden dat ze gewerkt hebben.

Tijdens de LOL-activiteit worden zoveel mogelijk de regels van het bedrijf gehanteerd. Dat betekent o.a. dat de tijden van pauzes van het bedrijf worden gevolgd. Er wordt altijd passende werkkleding gedragen. De werkkleding wordt ter beschikking gesteld door het bedrijf of wordt meegenomen vanuit de school.

De leerlingen gaan zelf naar de LIS-plek toe.
Op de werkplek worden met de leerlingen eerst de individuele doelen waaraan die dag gewerkt wordt besproken en er wordt het werk dat er die dag moet worden gedaan doorgenomen.
Aan het eind van de dag wordt de dag geëvalueerd.
De leerlingen hebben de gewone pauzes die ze van de schooldagen gewend zijn.

Halverwege het schooljaar wordt er van LOL- en LIS-activiteit gewisseld. Hierdoor is het mogelijk voor de leerlingen om tijdens hun jaren in de midden- en eindgroepen bij verschillende LOL- en LIS-activiteiten aan de leerdoelen te werken.