Privacy en AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Europese wetgeving omtrent persoonsgegevens aanzienlijk verscherpt. 
De regelgeving is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Onze school heeft de privacy van de leerlingen en de medewerkers hoog in het vaandel staan en wij doen er alles aan om de persoonlijke gegevens zorgvuldig te gebruiken en conform de wet te handelen. 

Onze school heeft twee personeelsleden aangesteld als “privacy officers” die voortdurend de verwerking en vastlegging van gegevens tegen het licht van de nieuwe wetgeving houden.
Zij richten zich hierbij onder meer op het voorkomen van datalekken. 

Deze werkzaamheden worden begeleid en gecontoleerd door een externe onafhankelijke Functionaris Gegevensbescherming.
Voor onze school is dit dhr. Ronald van Rooijen. Hij is bereikbaar via het e-mailadres ronald.van.rooijen@dyade.nl

Als school zijn wij verplicht om eventuele datalekken te melden bij de Autoriteit Gegevensbescherming.

Mocht u van mening zijn dat er sprake is van een onregelmatigheid m.b.t. persoonlijke gegevens op onze school dan kunt u dit melden via het e-mailadres datalek@zmlk.nl.
De privacy-officers zullen uw melding onder eindverantwoordelijkheid van directie en bestuur verder behandelen.

Als u vragen heeft of meer informatie wilt over hoe wij met persoonsgegevens omgaan dan kunt u ons mailen via privacy@zmlk.nl.

Klik hier om het huidige privacyreglement t.b.v. de leerlingen van onze school en hun ouders te lezen.

Meer documenten met betrekking tot onze invulling van de AVG-richtlijnen en privacyregels vindt u hier.