Leg de vlaggen maar alvast klaar!

Sinds vorig jaar krijgen de leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs bij het succesvol afronden van de opleiding een officieel diploma. Geheel terecht natuurlijk, want zij werken er net zo hard voor als iedere andere leerling binnen het voortgezet onderwijs.
In Rotterdam hebben zes schoolbesturen, waaronder het onze, de Martinusstichting voor (V)SO, de handen ineengeslagen om te komen tot een wettelijk diploma op basis van eenzelfde examenreglement.

Natuurlijk betekent dit wel dat de leerlingen ook echt eindexamen moeten gaan doen. Op het Rotterdamcollege zal dat de komende week (vanaf 17 juni) gaan gebeuren.
Heel erg spannend natuurlijk!
Maar we gaan er, sowieso nu al trots, van uit dat de vlaggen binnenkort wapperen voor al onze examenkandidaten.

Wij wensen alle eindexamenleerlingen van het Rotterdamcollege heel veel succes! Zet ‘m op, jullie kunnen het!