Het onderwijs

Op het Rotterdamcollege wordt het onderwijs georganiseerd vanuit vaste groepen (brug- en middengroepen) of vanuit een stamgroep (eindgroepen).

De laatstgenoemde groepsvorm houdt in dat voor iedere leerling het onderwijs wordt georganiseerd vanuit een vaste stamgroep waarbij in het programma vervolgens zo veel mogelijk gekeken wordt naar het individuele niveau van de leerling en wordt er ingespeeld op interesse, vaardigheden, kennis en kunde.
Zo kan het voorkomen dat een leerling start in zijn eigen groep, maar de hele dag allerlei vakken volgt bij andere leerkrachten. De dag wordt vervolgens afgesloten in zijn/haar eigen groep.
Het voordeel is dat de leerling altijd weet wie er verantwoordelijk is voor zijn/haar programma van de dag en dat ouders altijd een vast aanspreekpunt hebben.

In de bruggroepen wordt de cognitieve ontwikkeling nog stevig gestimuleerd, gebruik makend van methodes die ook op de Mattheusschool worden gebruikt. Er is aandacht voor de praktijkvakken, maar vooral oriënterend.

In de middengroepen wordt er meer gewerkt aan de praktijkvakken en hebben we de eerste LOL-(Leren Op Locatie, buiten de school) en LIS-activiteiten (Leren In School). Er is natuurlijk nog steeds aandacht voor de schoolse vakken lezen en rekenen, maar de nadruk ligt op de vaardigheden die nodig zijn om in de praktijk toe te passen.

In de eindgroepen wordt er met de leerlingen vooral gewerkt om ze voor te bereiden op hun plek na school. Dit gebeurt door het lopen van individuele stages (extern). Bij deze individuele stages ligt de nadruk op het oefenen van vaardigheden die de leerlingen nodig hebben om te slagen en zijn ook vaak al op de plek waar ze terecht zullen komen.

Sinds het schooljaar 2022-2023 sluiten de VSO-leerlingen hun schoolcarrière af met een wettelijk verplicht diploma van school.
Het examenreglement dat hiervoor is ontwikkeld in samenwerking met alle andere VSO-scholen in Rotterdam kunt u hieronder vinden (in twee varianten, afhankelijk van het uitstroomprofiel).

Examenregeling 2022-2023 schooldiploma Dagbesteding RC
Examenregeling 2022-2023 schooldiploma Arbeid RC