Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van onze school bestaat momenteel uit de volgende personen:

personeelsgeleding:

Helena van Houwelingen (secretaris)
Mavis van Kallen
Sandra Merbis

oudergeleding:

Maarten Bomhof
Renate Grotenbreg (voorzitter)
Wiebe Boomsma

De medezeggenschapsraad komt ongeveer zesmaal per jaar samen en houdt zich bezig met verschillende schoolzaken, die zowel leerlingen en hun ouders als het personeel aangaan.
Wettelijk moet een schoolbestuur voor diverse beslissingen advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad.

De vergaderingen van de MR zijn altijd openbaar, tenzij er over personen wordt gesproken.

Met enige regelmaat wordt de directeur-bestuurder van onze school uitgenodigd om een vergadering bij te wonen.

Hieronder vindt u de notulen van de vergaderingen in het lopende schooljaar.
Alle vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar voor zowel ouders als personeel. Alleen de vergadering van de MR samen met het toezichthoudend bestuur is besloten.

Wanneer u vragen heeft of opmerkingen dan kunt u de Medezeggenschapsraad altijd benaderen via de e-mail van de voorzitter en/of de secretaris door op hun naam te klikken.

Notulen

Schooljaar 2023-24
MR Notulen 24 oktober 2023
MR Notulen 27 november 2023
MR Notulen 8 februari 2024
MR Notulen 8 april 2024

Schooljaar 2022-23
MR Notulen 22 november 2022
MR Notulen 31 januari 2023
MR Notulen 21 maart 2023
MR Notulen 9 mei 2023
MR Notulen 20 juni 2023

Schooljaar 2021-22
MR Notulen 14 september 2021
MR Notulen 1 februari 2022
MR Notulen 15 maart 2022
MR Notulen 28 juni 2022

Schooljaar 2020-21
MR Notulen 1 juni 2021
MR Notulen 12 juli 2021