Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van onze school bestaat momenteel uit de volgende personen:

personeelsgeleding:

Helena van Houwelingen
Mavis van Kallen
Rob Veltman (voorzitter)

oudergeleding:

Maarten Bomhof
Renate Grotenbreg (secretaris)
Wiebe Boomsma

De medezeggenschapsraad komt ongeveer zesmaal per jaar samen en houdt zich bezig met verschillende schoolzaken, die zowel leerlingen en hun ouders als het personeel aangaan.
Wettelijk moet een schoolbestuur voor diverse beslissingen advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad.

De vergaderingen van de MR zijn altijd openbaar, tenzij er over personen wordt gesproken.

Met enige regelmaat wordt de directeur van onze school uitgenodigd om een vergadering bij te wonen. Hij is ook de schakel tussen bestuur en medezeggenschapsraad.

Hieronder vindt u de notulen en steeds de agenda van de vergaderingen in het lopende schooljaar.
De vergaderdata voor dit jaar kunt u vinden in het schema.
Alle vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar voor zowel ouders als personeel. Alleen de vergadering van de MR samen met bestuur is vooralsnog besloten.

Wanneer u vragen heeft of opmerkingen dan kunt u de Medezeggenschapsraad altijd benaderen via de e-mail van de voorzitter en/of de secretaris door op hun naam te klikken.

Notulen

2021
MR Notulen 1 juni 2021
MR Notulen 12 juli 2021
MR Notulen 14 september 2021

2022
MR Notulen 1 februari 2022
MR Notulen 15 maart 2022