Uitstroom

Op het Rotterdamcollege is het onderwijsprogramma dat de leerling aangeboden krijgt gerelateerd aan de plek waar wij denken dat de leerling naar zal uitstromen als hij/zij de school verlaat. Iedere leerling heeft dus een uitstroomprofiel. We werken met drie uitstroomprofielen:

  • Activerende dagbesteding
  • Taakgerichte dagbesteding
  • Arbeid

Leerlingen die het uitstroomprofiel activerende dagbesteding hebben gaan na de schoolperiode vaak aan de slag in een dagcentrum waar allerlei activiteiten worden aangeboden of bij projecten. Dit kunnen bijvoorbeeld projecten zijn op het gebied van horeca of dierverzorging.
Leerlingen die het uitstroomprofiel taakgerichte dagbesteding hebben gaan als ze de school verlaten vaak naar vormen van dagbesteding binnen een bedrijf of instelling of naar dagbesteding op het gebied van productiewerk, groenvoorziening, klussen, horeca etc.
Leerlingen die uitstroomprofiel arbeid hebben gaan na hun schooltijd aan het werk bij een regulier bedrijf. Ook is er de mogelijkheid dat ze gaan werken op een beschutte werkplek. Hier wordt ook betaalde arbeid verricht maar is er meer begeleiding.

Bureau Uitstroom

Als een leerling de leeftijd heeft bereikt dat er gekeken moet gaan worden welke uitstroomplek voor de leerling het meest geschikt is neemt het bureau Uitstroom van de school contact op met de ouders of verzorgers. Zij doen vanuit hun ervaring voorstellen voor mogelijke uitstroomplekken en gaan met de ouders/verzorgers en de leerling op verschillende plekken kijken. Het bureau Uitstroom helpt, samen met de maatschappelijk werker van school, bij alle zaken die geregeld moeten worden als de leerling de overstap van school naar dagbesteding of werk maakt.