Adressen

Rotterdamcollege
Middelbaar onderwijs voor ZMLK

Aleyda van Raephorstlaan 243
3054 CR Rotterdam

Telefoon: 010 – 218 59 19
Fax: 010 – 218 51 30
E-mail: informatie@rotterdamcollege.nl

Adjuct-directeur VSO
Dhr. L. van Troost
E-mail: lvantroost@zmlk.nl

Algemeen directeur:
Dhr. Drs. G.J.M. Reinalda
E-mail: mattheus@zmlk.nl

Rotterdamcollege
Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk: Dhr. P. Quist
E-mail: pquist@zmlk.nl
Telefoon (mobiel): 06 33366635

Het Rotterdamcollege is onderdeel van de Sint Mattheusschool

School voor Speciaal- en Voortgezet Speciaal Onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (SO/VSO-ZMLK), tevens kernschool voor kinderen met ASS.

St. Mattheusschool voor SO-VSO-ZMLK
Aleyda van Raephorstlaan 243
3054 CR Rotterdam

E-mail: info@zmlk.nl
Telefoon: 010 – 422 35 17

Algemeen directeur:
Dhr. Drs. G.J.M. Reinalda
E-mail: mattheus@zmlk.nl

Adjunct-directeur SO:
Mw. M. Radstake
E-mail: mradstake@zmlk.nl

Adjunct-directeur VSO (Rotterdamcollege):
Dhr. L. van Troost
E-mail: lvantroost@zmlk.nl