Bericht van de MR

Op de Mattheusschool/het Rotterdamcollege vormt de medezeggenschapsraad een belangrijk orgaan binnen de besluitvorming en het beleid.

Sinds begin van dit schooljaar is de samenstelling van de MR veranderd en zijn er een nieuwe secretaris en voorzitter gekozen. Voor dit jaar zal Renate Grotenbreg (oudergeleding) de voorzittershamer hanteren en is Helena van Houwelingen (personeelsgeleding) secretaris.

Meer informatie over de MR en ook alle notulen van de afgelopen vergaderingen kunt u vinden op de speciale MR-pagina.