Auteur: AdminRC

Transitiebeleidsplan

Op de ouderavond op 5 oktober zal o.m. het Transitiebeleidsplan van het Rotterdamcollege aan de orde komen. U kunt deze hieronder lezen.
Het zou kunnen dat u een browser gebruikt die een foutmelding geeft. U kunt dan hier het document downloaden en inzien.

Powered By EmbedPress

Een nieuwe website

Welkom op de website van het Rotterdamcollege (onderdeel van de Mattheusschool voor zmlk).
Zoals u wellicht al opvalt: we hebben onze website vernieuwd.

Een en ander moet nog aangepast of aangevuld worden, en hier en daar wat opgevrolijkt, maar we hopen dat deze nieuwe opzet u bevalt.

Mochten er onverhoopt zaken zijn die (nog) niet optimaal werken, laat ons dat gerust weten. Stuur dan uw bevindingen naar websitebeheer@zmlk.nl